Lääkärihelikopteri pysyy Utissa

08.04.2019

Anneli Kiljunen (sd.) kirjoittaa (ES 3.4.), että tulevan hallituksen on otettava lääkärikopterin sijaintipaikka uudelleen käsittelyyn. Tällaisia päätöksiä ei ole tapana perua, kun niistä on jo päätetty asianomaisilla tasoilla. Asiasta tehtiin joulukuun päätöksen jälkeen kanteluita eduskunnan oikeusasiamiehelle, joka linjasi, että oikeusasiamies ei voi puuttua eduskunnan päätöksentekoon eikä viranomaisessa vireillä olevaan asiaan.

Tukikohtien sijainnista päättää lain mukaan yliopistollinen sairaanhoitopiiri, jossa asia on vireillä. HUS on tehnyt päätöksen lääkärihelikopterin sijoittamisesta Uttiin. Myös eduskunta linjasi maaliskuussa lisäbudjetissa valtion rahoituksen edellytyksenä olevat tukikohtien sijaintipaikat. Tämän lisäksi myös Kymsote on päättänyt perustaa päivystävän ensihoitolääkäriyksikön (maayksikön) Kouvolaan tukemaan lääkärihelikopterin toimintaa. Sen on tarkoitus aloittaa toimintansa syksyn 2019 aikana. Lappeenrannassa päivystää jo tällä hetkellä päiväaikainen maitse liikkuva ensihoitolääkäriyksikkö.

Lappeenranta ja Utti olivat tasaväkiset helikopterin sijoittamista päätettäessä. Väestöruutuaineistolla tuotetulla selvityksellä Lappeenrannan ja Utin saavuttamisalueita verrattiin toisiinsa, ja tässä Utti voitti Lappeenrannan kuitenkin selvin luvuin. Selvityksen mukaan esimerkiksi 100 kilometrin alueella voidaan Lappeenrannasta tavoittaa 370 000 asukasta ja Utista vastaavasti 613 000 asukasta. 150 kilometrin säteellä Lappeenrannasta on 680 000 asukasta ja Utista peräti 2 170 000 asukasta. Selvitysryhmä myös totesi, että Kouvolan Utista ja Lappeenrannasta saavutettaisiin maayksiköllä 40 kilometrin etäisyydellä suunnilleen saman suuruinen tehtävämäärä. Mikäli helikopteri olisi sijoitettu Lappeenrantaan, olisi valitettavasti tässäkin vaihtoehdossa alueita jäänyt katveeseen esimerkiksi Pohjois-Kymenlaakson alueella.

Käytännössä siis lääkärihelikopterin sijoittamista koskevat päätökset ja toimet on jo tehty kaikilla tasoilla, joilla päätöksiä vaaditaan. Kuten jo mainitsin, tukikohtien sijainnista päättää lain mukaan yliopistollinen sairaanhoitopiiri, ja HUS on tehnyt jo päätöksen hallituksen reformiministeriryhmän ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjauksen mukaan. Päätökset on tehty.

Markku Pakkanen, kansanedustaja, kansanedustajaehdokas (kesk.), Kouvola

08.04.2019Lääkärihelikopteri pysyy Utissa
12.03.2019Eduskunta hyväksyi siviili- ja sotilastiedustelulainsäädännön
01.03.2019Vahvistetaan kokonaisturvallisuutta
23.02.2019Polt­to­moot­to­ri­au­toil­lakin voidaan vähentää päästöjä
06.02.2019Keskustelu vanhuspalveluista on tärkeää
31.01.2019Selonteko luo suuntaviivat liikennetulevaisuuteen
23.01.2019Kymenlaakson raidepilotti toteutuu
20.01.2019Äänestystuloksen pitääkin näkyä politiikassa
21.12.2018Joulu saa tulla
20.12.2018Lääkärihelikopteri Uttiin

Siirry arkistoon »