Selonteko luo suuntaviivat liikennetulevaisuuteen

Share |
31.01.2019

VNS valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta
Keskustan ryhmäpuhe, kansanedustaja Markku Pakkanen
Eduskunta to 31.1.2019 klo 17

 

Selonteko luo suuntaviivat liikennetulevaisuuteen 

 

Päätöksenteossa on tunnustettava vallitsevat tosiasiat. Suomi on pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maa. Suomen kilpailukyvyn edistäminen, ilmastonmuutoksen torjunta sekä alueiden elinvoima ja saavutettavuus edellyttävät toimivia liikenneyhteyksiä ja kunnossa olevia liikenneväyliä koko maassa.

Parlamentaarisesti linjattu, ja eduskunnalle annettu 12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua koskeva selonteko luo suuntaviivat pitkäjänteiselle ja yli vaalikausien ulottuvalle väyläpolitiikalle.

Tulevassa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on tarkasteltava kaikkia kulkumuotoja kokonaisuutena. On otettava huomioon kaupunkiseutujen, työssäkäyntialueiden, pitkämatkaisen liikenteen ja haja-asutusalueiden erilaisia tarpeita. Toimivat liikenneyhteydet mahdollistavat teollisuuden, kaupan, tavaroiden ja ihmisten sujuvan liikkumisen koko maassa.

 

Liikenneväylät vaativat myös riittävän ja monimuotoisen rahoituksen

 

Vahva ja tulevaisuuden erilaiset tarpeet huomioiva väyläpolitiikka vaatii riittävän rahoituksen. Valtion budjettirahoituksen lisäksi tarvitaan myös muita rahoitusmuotoja. Hankkeet on suunniteltava entistä huolellisemmin, jotta Suomi pärjäisi paremmin EU:n väylärahojen jaossa.

Keskustalla on valmius uudistaa väylärahoitus, vaikka heti. Mielellämme kuulisimme, onko tuota valmiutta muissa puolueissa? On valitettavaa, että uudistus kaatui tai paremminkin kaadettiin lähes päivälleen kaksi vuotta sitten. Uudistuksen kaatajat juhlivat, mutta väylärahoitukseen liittyvät ongelmat jäivät vaille ratkaisuja. Se ei ole vastuullista politiikkaa.

Keskustan mielestä hankkeiden rahoittamiseksi on perustettava uusi valtioenemmistöinen väyläyhtiö, joka huolehtisi suurista investointi- ja kehittämishankkeista.  Silloin valtion budjettirahoitusta voitaisiin kohdentaa alempiasteiselle tiestölle, jonne markkinaehtoista rahoitusta ei saada.

Huonokuntoisten väylien kunnostamista, eli niin sanottua korjausvelkaohjelmaa, on jatkettava tekemällä perusväylänpidon rahoitukseen vuosittainen vähintään 300 miljoonan euron lisäys. Siinä yhteydessä on huomioitava myös soratieverkoston kunto. Yksityisteiden valtionavustusten korotettua tasoa on jatkettava.

 

Ilmasto ei pelastu sillä, että autoilusta tehdään kalliimpaa

 

Toinen keskeinen kokonaisuus on liikenteen päästövähennykset. Siinä on edettävä suunnitelmallisesti, määrätietoisesti, vaiheittain ja myös maltilla. Ei käymällä huutokauppaa siitä, kuka lyö tiskiin suurimman luvun sähköautoista tai on kieltämässä ensimmäisenä polttomoottoriautot. Ilmasto ei pelastu sillä, että autoilusta tehtäisiin vain kalliimpaa.

Keskustan mielestä Suomeen tarvitaan yli vaalikausien ulottuva parlamentaarinen ohjelma liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Mikään yksittäinen keino ei riitä, vaan tarvitaan useita ratkaisuja huomioiden erilaisten ratkaisumallien vaikutusarvioinnit sekä teknologia ja sen kehittymisnäkymät. Päätösten yhteydessä on varmistettava kohtuuhintaisten liikkumisratkaisujen mahdollisuus eri puolilla Suomea.

Siirtyminen fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiaan on mahdollista polttoaineiden jakeluvelvoitteiden, liikenteen sähköistymisen ja palvelullistamisen sekä tehokkaamman julkisen liikenteen avulla. Päästöjen kokonaismäärää arvioitaessa on otettava huomioon myös polttoaineen tuotantotavat. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisellä voidaan saavuttaa liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähenemistä.

Liikenteen ja autojen verotuksen on perustuttava pitkäjänteiseen ja vakaaseen veropoliittiseen kehitykseen. Kannatamme autoveron asteittaista kevennystä kohdentamalla ne erityisesti vähäpäästöisiin autoihin.  Polttoaineverotusta ei kokonaisuutena kiristetä, mutta kestävien biopolttoaineiden verotusta on kevennettävä.

 

Asuinpaikka saa olla taajamassa tai soratien päässä

 

Keskustan mielestä Suomea on kehitettävä tasa-arvoisesti, ja ihmisiä kuunnellen. Puolustamme lujasti ihmisen vapautta valita asuinpaikkansa yhtä lailla syrjäisen soratien päästä kuin tiiviistä kaupunkikeskustasta. Se on voimavara ja vahvuus, jota liikennepolitiikan tulee tukea.

 

08.04.2019Lääkärihelikopteri pysyy Utissa
12.03.2019Eduskunta hyväksyi siviili- ja sotilastiedustelulainsäädännön
01.03.2019Vahvistetaan kokonaisturvallisuutta
23.02.2019Polt­to­moot­to­ri­au­toil­lakin voidaan vähentää päästöjä
06.02.2019Keskustelu vanhuspalveluista on tärkeää
31.01.2019Selonteko luo suuntaviivat liikennetulevaisuuteen
23.01.2019Kymenlaakson raidepilotti toteutuu
20.01.2019Äänestystuloksen pitääkin näkyä politiikassa
21.12.2018Joulu saa tulla
20.12.2018Lääkärihelikopteri Uttiin

Siirry arkistoon »