Puuta riittää

Share |
08.11.2018

Antti Rinteen lausunto siitä, että puunkäyttöä ja hakkuita on vähennettävä kummastuttaa suuresti monessa suunnassa. Rinne on esittänyt, että hakkuut tulisi pysäyttää noin 72,4 miljoonaan kuutiometriin.

Mikä tehdas suljetaan, jos nykyistä käyttöä vähennetään Rinteen esittämällä tavalla? Kymenlaaksoon, kuin muuallekin Suomeen on tällä hetkellä suunnitteilla useita miljardiluokan investointihankkeita, eikä yksikään näistä tule toteutumaan, jos puun käyttöä rajoitetaan niin kuin Rinne esittää. Nämä investoinnit tietävät tuhansia uusia työpaikkoja eri puolille Suomea.

Tietenkin kaikessa tulee olla suhteellisuus ja kohtuus mukana. Kuitenkin, myös Luonnonvarakeskus on arvioinut, että puuntuotannollisesti suurin kestävä hakkuumahdollisuus 10-vuotiskaudelle 2015–2024 on 84,3 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta vuodessa. Sitä seuraavalla 10-vuotiskaudella vuotuinen hakkuumahdollisuus nousee edelleen tästä.

Luonnonvarakeskuksesta kerrotaan myös, että 2010-luvulla hakkuut ovat olleet keskimäärin 80 prosenttia ja ennätyksellisinä kolmena viime vuotenakin vain 83 prosenttia suurimmasta kestävästä hakkuumahdollisuudesta.

Kun vuotuinen kasvu on noin 107 milj kuutiota, on nykyinen noin 80 miljoonan kuution käyttö vuodessa on siis mielestäni kestävää, kuten luonnonvarakeskus myös arvioi.

Metsien pinta-ala huomioon ottaen vuotuisen kasvun ja hakkuiden erotus on yksi EU:n suurimmista lukemista. Ja joka vuosi kuitenkin metsien tilavuus ja hiilivarasto edelleen kasvavat suurta vauhtia.

Eikö olisi parempi, että tässäkin asiassa suomalaista huippuosaamista metsä-alalla hyödynnettäisiin? Suomessa kaadettujen puiden tilalle kuitenkin istutetaan uusia puita, toisin kuin monissa muissa maissa. Eikö olisi parempi, että uusiutumattomista raaka-aineista maailmalla valmistetut tuotteet korvattaisiin enenevissä määrin suomalaisilla uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvilla tuotteilla? Rinteen esityksellä tähän lopputulokseen ei päästä.

Markku Pakkanen (kesk.) Kouvola

05.12.2018Lisärahoitusta Kaakkois-Suomessa erityisesti liikennehankkeisiin ja turvallisuuteen
08.11.2018Puuta riittää
05.11.2018Valkoposkihanhi, vai Nils Holgersson?
01.11.2018Jakamistalous nousukiidossa, samoin myös harmaa talous
10.10.2018Tie- ja raideliikenteen kehittäminen jatkuu edelleen monilla saroilla
03.10.2018Irtisanomissuojan muutoksista
04.07.2018Uusi tuomioistuinvirasto Kouvolaan
18.06.2018Naakkoja aletaan vihdoin vähentää
14.06.2018Liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtajaksi Markku Pakkanen
01.06.2018Sote- ja maakuntauudistus etenee

Siirry arkistoon »