Puuta riittää

08.11.2018

Antti Rinteen lausunto siitä, että puunkäyttöä ja hakkuita on vähennettävä kummastuttaa suuresti monessa suunnassa. Rinne on esittänyt, että hakkuut tulisi pysäyttää noin 72,4 miljoonaan kuutiometriin.

Mikä tehdas suljetaan, jos nykyistä käyttöä vähennetään Rinteen esittämällä tavalla? Kymenlaaksoon, kuin muuallekin Suomeen on tällä hetkellä suunnitteilla useita miljardiluokan investointihankkeita, eikä yksikään näistä tule toteutumaan, jos puun käyttöä rajoitetaan niin kuin Rinne esittää. Nämä investoinnit tietävät tuhansia uusia työpaikkoja eri puolille Suomea.

Tietenkin kaikessa tulee olla suhteellisuus ja kohtuus mukana. Kuitenkin, myös Luonnonvarakeskus on arvioinut, että puuntuotannollisesti suurin kestävä hakkuumahdollisuus 10-vuotiskaudelle 2015–2024 on 84,3 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta vuodessa. Sitä seuraavalla 10-vuotiskaudella vuotuinen hakkuumahdollisuus nousee edelleen tästä.

Luonnonvarakeskuksesta kerrotaan myös, että 2010-luvulla hakkuut ovat olleet keskimäärin 80 prosenttia ja ennätyksellisinä kolmena viime vuotenakin vain 83 prosenttia suurimmasta kestävästä hakkuumahdollisuudesta.

Kun vuotuinen kasvu on noin 107 milj kuutiota, on nykyinen noin 80 miljoonan kuution käyttö vuodessa on siis mielestäni kestävää, kuten luonnonvarakeskus myös arvioi.

Metsien pinta-ala huomioon ottaen vuotuisen kasvun ja hakkuiden erotus on yksi EU:n suurimmista lukemista. Ja joka vuosi kuitenkin metsien tilavuus ja hiilivarasto edelleen kasvavat suurta vauhtia.

Eikö olisi parempi, että tässäkin asiassa suomalaista huippuosaamista metsä-alalla hyödynnettäisiin? Suomessa kaadettujen puiden tilalle kuitenkin istutetaan uusia puita, toisin kuin monissa muissa maissa. Eikö olisi parempi, että uusiutumattomista raaka-aineista maailmalla valmistetut tuotteet korvattaisiin enenevissä määrin suomalaisilla uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvilla tuotteilla? Rinteen esityksellä tähän lopputulokseen ei päästä.

Markku Pakkanen (kesk.) Kouvola

08.04.2019Lääkärihelikopteri pysyy Utissa
12.03.2019Eduskunta hyväksyi siviili- ja sotilastiedustelulainsäädännön
01.03.2019Vahvistetaan kokonaisturvallisuutta
23.02.2019Polt­to­moot­to­ri­au­toil­lakin voidaan vähentää päästöjä
06.02.2019Keskustelu vanhuspalveluista on tärkeää
31.01.2019Selonteko luo suuntaviivat liikennetulevaisuuteen
23.01.2019Kymenlaakson raidepilotti toteutuu
20.01.2019Äänestystuloksen pitääkin näkyä politiikassa
21.12.2018Joulu saa tulla
20.12.2018Lääkärihelikopteri Uttiin

Siirry arkistoon »