Naakkoja aletaan vihdoin vähentää

Share |
18.06.2018

Hallitus esittää naakan siirtämistä metsästyslain rauhoittamattomien lintujen luetteloon ja on antanut asiasta esityksen Eduskunnalle. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. elokuuta 2018 alkaen. Kauan odotettu päätös on nyt siis astumassa voimaan.

Voimakkaasti viime vuosina kasvanut naakkakanta on aiheuttanut vahinkoja niin maaseudulla, että kaupungeissa. Naakat mm. aiheuttavat satovahinkoja, rikkovat säilörehupaaleja, pesivät rakennusten savupiippuihin ja muihin syvennyksiin sekä sotkevat ulosteillaan parveutumisalueiden ympäristöä.

Nykyään naakkojen aiheuttamisen vahinkojen korvaamiseksi on saanut hakea ELY-keskuksilta avustuksia. Korvaushakemukset ja maksetut avustukset ovat lisääntyneet 2000-luvulla. Esimerkiksi vuosina 2012–2016 avustusta on maksettu yhteensä 412 302 euroa. Jatkossa lakimuutoksen jälkeen naakkojen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi ei enää maksettaisi avustusta.

Naakkojen pyydystäminen ja tappaminen tapahtuisi jatkossa metsästyslain säännösten rajaamissa puitteissa, naakkojen pesimäajan ulkopuolella. Kaikkien lintujen pesimäaika on rauhoitettu, joten myös naakalle säädettäisiin asetuksella pesimäajan kattava rauhoitusaika. Pesimäaikana lintuja ei saa tappaa ilman poikkeuslupaa. Perinteisten karkotuskeinojen käyttö on silti toki sallittua.

Minulla ei ole mitään lintuja vastaan, mutta jos niiden määrä kasvaa kohtuuttomaksi, niin sitä pitää pystyä rajoittamaan. Tämä periaate voitaisiin ulottaa koskemaan myös valkoposkihanhia sekä merimetsoja.

Kymen Sanomat:

https://kymensanomat.fi/mielipide/lukijalta/c0b47bee-8ad0-4c79-8de6-7320ec8f16e3

08.04.2019Lääkärihelikopteri pysyy Utissa
12.03.2019Eduskunta hyväksyi siviili- ja sotilastiedustelulainsäädännön
01.03.2019Vahvistetaan kokonaisturvallisuutta
23.02.2019Polt­to­moot­to­ri­au­toil­lakin voidaan vähentää päästöjä
06.02.2019Keskustelu vanhuspalveluista on tärkeää
31.01.2019Selonteko luo suuntaviivat liikennetulevaisuuteen
23.01.2019Kymenlaakson raidepilotti toteutuu
20.01.2019Äänestystuloksen pitääkin näkyä politiikassa
21.12.2018Joulu saa tulla
20.12.2018Lääkärihelikopteri Uttiin

Siirry arkistoon »