Suvivirsi soimaan kaksi viikkoa aikaisemmin

Share |
08.05.2018

Elinkeinoministeri Mika Lintilän tekemän avauksen mukaan koulujen kesälomien siirrolla olisi positiivisia vaikutuksia suomalaiselle matkailulle ja elinkeinoelämälle. 3.5.2018 julkaistun selvityksen mukaan matkailutulot kasvaisivat kesäkuukausina miltei 220 miljoonalla eurolla. Samalla voitaisiin lisätä myös matkailuyritysten henkilöstön määrää 1300 henkilötyövuoden verran. Kotimaan matkailun kesäkauden piteneminen elokuulle olisi positiivinen asia myös ulkomaalaisten turistien kannalta. Euroopassa yleisin lomakuukausi onkin juuri elokuu.

Selvitys avaa oven laajemmalle yhteiskunnalliselle keskustelulle kesälomien siirtämisestä. Jo aikaisemmin lomien siirtämistä kahdella viikolla ehdotti ruotsinkielisten rehtorien yhdistys aiheeseen liittyvällä kansalaisaloitteella. Aloitteessa todetaan, että syyslukukausi koetaan kouluissa pitkäksi ja raskaaksi, ja lyhennetyllä syyslukukaudella voisi olla myönteinen vaikutus oppilaiden ja koulun henkilökunnan jaksamiseen.

Asiasta päätettäessä ensisijainen kriteeri tulee kuitenkin olla lasten ja perheiden etu. Vuoden rytmitystä tulee tarkastellakin oppimisen näkökulmasta. Miten lomien siirto vaikuttaisi lasten oppimiseen ja opiskeluun? Tällä hetkellä kevätlukukausi on syyslukukautta pidempi, ja kesälomien siirto pidentäisi sitä entisestään. Kevättä jaksottamaan voitaisiin sijoittaa esimerkiksi pidempi lomapätkä koululaisille pääsiäisen aikaan, jos kesäloman alku siirtyisi kahdella viikolla eteenpäin. Muitakin käytännön asioita pitäisi toki järjestää uudelleen.

Asiaa olisikin hyvä selvittää opetus- ja kasvatusalan että perheiden näkökulmasta vielä lisää.

Markku Pakkanen
kansanedustaja (kesk.)

10.10.2018Tie- ja raideliikenteen kehittäminen jatkuu edelleen monilla saroilla
03.10.2018Irtisanomissuojan muutoksista
04.07.2018Uusi tuomioistuinvirasto Kouvolaan
18.06.2018Naakkoja aletaan vihdoin vähentää
14.06.2018Liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtajaksi Markku Pakkanen
01.06.2018Sote- ja maakuntauudistus etenee
25.05.2018E18 Turku-Vaalimaa tien vihkijäiset
14.05.2018Runkoverkkoselvitys on nyt ajankohtainen
08.05.2018Suvivirsi soimaan kaksi viikkoa aikaisemmin
24.04.2018Laajakaistat kuntoon - rahaa on

Siirry arkistoon »